SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE „LINA”

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Swoją działalnością wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, towarzyszy im na drodze wzrastania.Łączy inicjatywy podejmowane we wszystkich wspólnotach wychowawczych Inspektorii Wrocławskiej Sióstr Salezjanek.

Nasz adres:                                                      ul. św. Jadwigi 11; 50-266 Wrocław                tel. 071-344-12-32                                              NIP 8982133160                                      www.cmw.osw.pl/lina                                      e-mail: lina-stowarzyszenie@wp.pl

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1,5 % podatku
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 037, 38, 39), wpisz kwotę 1,5 % podatku oraz nr KRS: 0000302328

Można także wspomagać działalność naszego Stowarzyszenia wpłacając na konto darowiznę na cele pożytku publicznego.
Nr konta: PKO BP 15 1020 5242 0000 2602 0199 3153
Przekazując darowiznę, osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie),
  • organizację czasu wolnego (oratoria, świetlice, grupy zainteresowań),
  • organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
  • formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
  • tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
  • promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej,
  • wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej  oraz działalność religijna.

W 2023 roku z dedykowanych wpływów z 1,5 % podatku zostało dofinansowanych 6 placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Inspektoria Wrocławska) na łączną kwotę 40 790,00 zł. Aby dokonać takiej formy darowizny wpisując KRS Stowarzyszenia w formularzu podatkowym należy wskazać konkretny cel/nazwę placówki. Dotychczasowym DARCZYŃCOM z serca BARDZO DZIĘKUJEMY!

Informujemy, że 28 stycznia 2024 r. o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego LINA.

Projekty zrealizowane w 2023 roku:

1. Spotkanie dla młodych kobiet "Art of God".

Spotkanie dla młodych kobiet „Art of God”, które odbyło się w Dzierżoniowie, w dniach 10-12.02.2023 r. Choć tytuł brzmi tajemniczo, uczestniczki przyglądały się otaczającej rzeczywistości, by dostrzec w niej ślady boskiego dotyku: muzyka, obraz, ikona… Wśród różnorodności propozycji tych dni były też warsztaty z quillingu.

2. Formacyjne spotkanie dla młodzieży „W kontakcie”.

W dniach 24-26.02.2023 w Pieszycach odbyło się formacyjne spotkanie młodzieży pod hasłem „W kontakcie”. Młodzi byli zaproszeni do podjęcia decyzji czy chcą żyć w ciemności czy cieszyć się prawdziwym Światłem. Jak rozjaśniać ciemności serca, jak pracować nad sobą, rozwiązywać konflikty i mieć kontakt z własnymi emocjami uczyli się podczas spotkań i warsztatów, które dotykały wiele płaszczyzn ludzkiego życia.

3. Cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży we Wrocławiu: styczeń-marzec 2023

W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań: 5 dla młodzieży zaangażowanych w zajęcia Oratorium przy ul. Stanisławowskiej 46 we Wrocławiu i 2 dla młodych przygotowujących się do wyjazdu do Lizbony. Młodzież nabyła umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, sztuki animacji zabaw, gier i tańców integracyjnych. Sama tworzyła scenariusze i odbyła „praktykę animatora” pod okiem dorosłych wychowawców podczas zajęć z dziećmi.

4. Spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”.

W dniach 14-16.04.2023 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”. Wśród zaproszonych gości byli Donato Berchicci – aktor i restaurator i ks. Marek Chmielnik SAC.

5. Święto Młodych „Rozplątani”

W dniach 28.04-02.05.2023 w Pieszycach miało miejsce Inspektorialne Święto Młodych przebiegające pod hasłem „Rozplątani”. W co jesteśmy zaplątani? Jak się z tym uporać? Jak co roku to czas na radość, emocje, bycie razem i nieco refleksji. Był sport, zabawa, wyprawa w góry, chwile wyciszenia i warsztaty, na których młodzi uczyli się zaufania, współpracy, a także kreatywności.

6. „Wędrówką jedną życie jest człowieka” – spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet

W  Dzierżoniowie w dniach 27-29 maja 2023 r. odbyło się spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet pod hasłem: „Wędrówką jedną życie jest człowieka”.

7. Kolonie letnie dla dzieci "Jestem cudem"

W dniach 26.06-07.07.2023 r. w Karpaczu odbyły się kolonie letnie dla 46 dzieci z Wrocławia. Był to czas spędzony na warsztatach manualnych, zabawie, sporcie i obowiązkowych wędrówkach po Karkonoszach. Za ten aktywny wypoczynek dla małych  „mieszczuchów” odpowiadały s. Dorota Grzywacz FMA razem s. Edytą Tyszer FMA. Czytaj:https://cmw.osw.pl/news/karpacz-kolonie-letnie-jestes-cudem/

8. Jak słuchać, by usłyszeć - dni skupienia dla pracowników dzieł formalnych Sióstr Salezjanek

Marianówka, 07-10.07.2023. W dniach skupienia  dla nauczycieli, pracowników i współpracowników dzieł Córek Maryi Wspomożycielki Inspektorii Wrocławskiej prowadzonych przez o. Andrzeja Niczypora SJ, s. Wiesławę Kubiaczyk FMA i s. Annę Serafin FMA uczestniczyło 25 osób. Słowem, które prowadziło te dni był fragment „Słuchaj Izraelu” (Pwt 6, 3). Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/marianowka-sluchaj-izraelu-pwt-6-3-rekolekcje-dla-pracownikow/

9. Bezpieczny autobus - I etap wakacyjnego wypoczynku w Chorwacji

W dniach 03-19.07.2023 r. grupa 30 dzieci z Pleszewa i okolic wraz s. Danutą Kowal FMA spędziła swój wakacyjny wypoczynek w Chorwacji. Pierwszy i ostatni etap wakacyjnej przygody spędzili bezpiecznie w drodze z Pleszewa do Sosnowca, gdzie łączyli się z grupą przyjaciół, by wyruszyć w dalszą drogę, a potem pełni wrażeń spokojnie wrócić do domu.

10. Salezjańska przygoda - kolonie dla dzieci w Wisełce

W dniach 17-24.07.2023 r. swój wakacyjny wypoczynek w Wisełce spędziło 37 uczestników z Grabowa nad Prosną i Szczecina. Czas bezpieczny, aktywny, przyjazny, spędzony  z ks. Bosko „u boku”. Odpowiedzialne s. Grażyna Podpora FMA i s. Teresa Manicka FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/wiselka-kolonie-letnie-ze-swietymi/

11. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

 

Nasza reprezentacja na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie 2023 razem ze światem salezjańskich i młodym Kościołem z całego świata. Odpowiedzialna za grupę była s. Dorota Grzywacz FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/swiatowe-dni-mlodziezy-po-salezjansku/

12. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Tajemniczy Ogród"

W świat TAJEMNICZEGO OGRODU w dniach 12-17.08.2023 r. w Łomiankach wyruszyło 12 dziewczyn i młodych kobiet. W drodze osobistego rozwoju uczestniczkom towarzyszyły s. Joanna Wojciechowska, s. Maria Grażul i s. Aleksandra Sys.

13. Piła - spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych

W dniach 8-10.09 2023 r. w Pile odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Uczestniczyli w niej reprezentanci młodzieży z Wrocławia, Szczecina, Środy Śląskiej, Piły i Pleszewa, którzy opracowywali tematy tegorocznych spotkań dla młodych naszej Inspektorii.

14. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Bez korzeni nie ma skrzydeł"

W Dzierżoniowie w dniach 22-24.09.2023 r. odbyło się spotkanie dla młodych kobiet pt. „Bez korzeni nie ma skrzydeł”. Więcej https://cmw.osw.pl/news/dzierzoniow-bez-korzeni-nie-ma-skrzydel/

15. Wrocław - Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Wypłyń na głębię"

W dniu 08.10.2023 r. we Wrocławiu miało miejsce Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet „Wypłyń na głębię”. Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/wroclaw-spotkanie-dla-kobiet-wyplyn-na-glebie/

16. Wrocław: „Stworzeni, by WIELBIĆ!” warsztaty muzyczno – liturgiczne

Wrocław 20-21.10.2023 r. „Stworzeni, by WIELBIĆ!” warsztaty muzyczno – liturgiczne. Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/wroclaw-stworzeni-by-wielbic/

17. Dzierżoniów - Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Bóg w mojej ciemności"

Dzierżoniów 03-05.11.2023 r. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet „Bóg w mojej ciemności” . Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/dzierzoniow-spotkanie-dla-dziewczyn-i-mlodych-kobiet/

18. Wrocław - spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych

W Wrocławiu w dniach 10-12.11.2023 r. miało miejsce spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Był to czas bardzo pracowity, który sprawił, że planowane na grudzień 2023 spotkanie młodzieży w Pile nabrało konkretnych kształtów. Oczywiście nie mogło zabraknąć miejsca na osobistą formację. Aby młodzi tworzyli zgrany zespół, zadbano także o czas wieczornej rekreacji obfitującej w wiele emocji.

 

 

19. Miedzyprzedszkolny konkurs "Bezpieczny Przedszkolak"

W dniach 06-30.11.2023 r w trosce o rozwój i bezpieczeństwo dzieci, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, we współpracy z Salezjańskim Centrum Młodzieżowym LINA, zaprosiło dzieci z wszystkich przedszkoli z Dzierżoniowa, a także przedszkola Sióstr Salezjanek z Pieszyc, Nowej Rudy oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie do udziału w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak”.  Jak wspomina s. Izabela Gryń, dyrektor Przedszkola:  „Celem konkursu było wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych, sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach”. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom wiedzy, z czego wszyscy byli dumni i mogli doświadczyć, że najlepiej uczy się przez zabawę. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie i Straż Miejska w Dzierżoniowie.

 

20. „DAM CI MISTRZYNIĘ” spotkanie młodzieży w Pile

W dniach 08-10.12.2023 r. w Pile odbyło się spotkanie formacyjne młodzieży przybyłej z całej Inspektorii PLA. Jego myślą przewodnią były słowa „DAM CI MISTRZYNIĘ”. W wydarzeniu uczestniczyło 144 osoby, w tym 124 ludzi młodych. Bogaty czas wypełniły momenty integracyjne, warsztatowe, świadectwa, gra terenowa, strefa spotkań, także z Bogiem. Relację jednej z uczestniczek można przeczytać tutaj https://cmw.osw.pl/news/pila-dam-ci-mistrzynie-spotkanie-mlodziezy-z-okazji-uroczystosci-niepokalanej/ 

 

Stowarzyszenie LINA jako OPP publikuje roczne Sprawozdania finansowe i merytoryczne w  Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kliknij, aby przejść na stronę NIW.